Tidigare utgivna böcker

RIMFALL

Förlagets tionde titel! Finns i den nordiska nätbokhandeln!

Rimfall_framsida_PDF_1200

”Et urval dikter 1907 – 1954, av Hans Eriksson fra Hummerås på Hidra i Norge.

Læreren og folkeopplyseren på Hidra, Hans Eriksson (1890-1984), skrev kjærlighetsfulle dikt, ofte med humor. De oppsto gjennom en kristen tro, et nært forhold til naturen, i et lite samfunn ytterst mot havet. Diktene omfatter de første 50 dramatiske årene av 1900-tallet og forteller hvordan Hans Eriksson opplevde to verdenskriger. Årstidenes skiftninger i naturen og de store høytidene er også tema i samlingen. Hyllest og oppfodringer i folkeopplysningens ånd, sammen med moralsk oppdragelse.”

Boken är på norska och tillgänglig i Norden. Ges ut både som E-pub (ISBN 9789198143591), och som PDF (ISBN 9789188317001). PDF versionen är utökad med författarens egna illustrationer.

Länk till Bokus.se i Sverige: Rimfall E-pub och Rimfall PDF .

Länk till Cdon.no i Norge: Rimfall E-pub och Rimfall PDF

Finns även på Adlibris.se, Adlibris.no, Adlibris.fi, Bokon.se, Cdon.se mfl.

 

Tre av författaren Göran C-O Claessons böcker finns nu som e-böcker i nya upplagor.

Möt författaren på hans blogg:
GC-OC.blogspot.se


Först sjökapten Carl-Otto Claessons minnen från idyllisk uppväxt på Västkustens Bohus-Malmön och från livsfarliga år som ung sjöman under första världskriget. Sedan skildrar hans son, Göran C-O Claesson, faderns karriär i Svenska Amerika Linien med tyngdpunkt på andra världskrigets utväxlingar av krigsfångar.

LFP

 

Klicka för mer information


Göran C-O Claesson märkte som barn på 30-talet att hans mor hade en helt annan maktställning än kamraternas mödrar som tilldelades hushållspengar. Därmed fick han ögonen på bristande jämställdhet och vilja att alltid verka för jämställdhet.

KMTdfT

 

Klicka för mer information


En roman om en kvinnlig ”whistleblower” i ett multinationellt företag på 80-talet. Ämnet har blivit mer aktuellt än när romanen skrevs.

Luk_cover

Klicka för mer information


Bitt Tehler berättar en ovanlig saga, främst för de äldre förskolebarnen och de yngre skolbarnen.

hustomte

 

Klicka för mer information

 

Copyright Hans Claesson 2015